Algemene voorwaarden Workshops

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met betrekking tot een workshop die je met Dian van Vugt afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door betaling van de desbetreffende workshop in de webshop van Dian van Vugt.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Dian van Vugt behoudt zich het recht om indien nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een via e-mail, het bewijs dat de inschrijving definitief is, deze e-mail is persoonlijk en geldt als officiële toegang tot de workshop.
2.4 Doorverkoop van de workshop ticket is niet toegestaan, tenzij schriftelijk overeengekomen met Dian van Vugt en onder vermelding van de nieuwe deelnemer aan de workshop. 2.5 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar, dit staat vermeld bij de betreffende workshop. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Annulering door de workshop deelnemer van de overeenkomst ter zake een workshop is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk drie (3) weken voor de geplande workshop. Er zal dan 25% van het verschuldigde workshop bedrag in rekening gebracht worden.
3.2 Bij annulering tot drie (3) weken tot één week voor de workshop zal 50% van het verschuldigde workshop bedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de workshop is het volledige workshopgeld verschuldigd en heeft de workshop deelnemer geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
3.3 Annulering door de workshop deelnemer van de workshop na aanvang van de workshop is niet mogelijk.
3.4 Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht indien er sprake is van een geldige en aantoonbare annuleringsreden. Hieronder vallen zaken als overlijden, ziekte, een andere baan en wordt in overleg met Dian van Vugt bepaald.
3.5 Mocht de workshop deelnemer niet kunnen komen, dan mag deze ook zelf voor vervanging zorgen. De deelnamebevestiging van de workshopdeelnemer is overdraagbaar, maar altijd in schriftelijke overeenstemming met Dian van Vugt volgens artikel 2.4.

4. Annulering/verplaatsing door Dian van Vugt 4.1 Dian van Vugt is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht. 4.2 Dian van Vugt is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen. 4.3 Dian van Vugt is gerechtigd bij ziekte de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd minus € 2,50 administratiekosten.

5: Betaling
5.1 De deelnemer is verzekerd van een plek voor de cursus/workshop na betaling van het volledige bedrag.
5.2 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop? Neem dan contact op met Dian via e-mail dianvvugt@gmail.com contactformulier en ik zal mijn uiterste best doen om je daarbij van dienst te zijn.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Dian van Vugt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
7.2 Dian van Vugt is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

8: Overig
8.1 Dian van Vugt behoudt altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
8.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
8.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.